Vzdělávání

Domov mládeže poskytuje vzdělání mládeži, která vyžaduje speciální pedagogický přístup. Poskytujeme vzdělání v profesích pomocný/á kuchař/ka a provoznětechnický pomocný pracovník. Toto vzdělání se zaměřuje speciálně na mládež s různými poruchami učení, chování apod. Vzdělání trvá 3 roky a je zakončeno závěrečnou zkouškou. Při úspěšném zakončení studia obdrží studenti výuční list. V roce 2007 jsme naše vzdělávání rozšířili ještě o tzv. “integrační model”. Díky tomuto modelu studenti upevňují své vědomosti v praxi nejen v našem, ale i dalších zařízeních. V tomto “integračním modelu” studuje najednou 6 studentů za finanční podpory Úřadu práce Landshut. Další vzdělávací programy poskytujeme v rámci tzv. “sdíleného vzdělávání (Verbundausbildungen)”. “Sdílené vzdělání” znamená, že naši studenti nemají praxi jenom v našem zařízení, ale i v dalších. Naším partnerem v rámci “sdíleného vzdělávání” je město Landshut, potažmo organizace “Arbeiterwohlfahr Landshut”, která sleduje potřeby v oblasti sociální sféry a spoluvytváří prostředky sociální sítě, napomáhá prosazení práva a dbá na rehabilitaci a prevenci nežádoucích jevů. Sdílené vzdělávání je také podporováno Spolkovou organizací pro sociální práci katolické mládeže” (Bundesarbeitsgemeinschaft für Katholische Jugendsozialarbeit). Skupinové vzdělání je podporováno úřadem práce, který spolupracuje s Ministerstvem sociálních věcí a pro rodinu (Bundesministerium für Familie und Soziales). Absolventi jsou zaměstnáni v našich zařízeních.

Friederike Appold
Bereichsleiterin

Kontakt

Tel. 0871 92343 32
friederike.appold[ad]kjsw.de